Bieżący numer

Archiwum

Łubin w żywieniu drobiu
Agata Dankowiakowska, Joanna Bogucka

Rośliny strączkowe, w tym łubin, groch i fasola, stanowią nieocenione źródło białka dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza drobiu. Niestety, białko rodzimych roślin strączkowych zostało zastąpione łatwo dostępnym i konkurencyjnym pod względem jakościowym białkiem sojowym. Polska importuje około 2 mln t soi rocznie, szacuje się, iż 90% zapotrzebowania na białko roślinne pokrywane jest właśnie tym białkiem, zaś 20% ze sprowadzanej soi przeznacza się na produkcję pasz dla drobiu. Dlatego też rośliny strączkowe, ze względu na skład, mogą stanowić alternatywę dla śruty sojowej, nie wpływając przy tym na pogorszenie produkcyjności zwierząt. Według standardów żywienia brojlerów mieszanka paszowa powinna zawierać nie więcej niż 10% łubinów, fasoli lub grochu. Jednak, jak wskazują badania, większa zawartość nasion roślin strączkowych może być stosowana w mieszankach dla drobiu bez negatywnego wpływu na wyniki hodowlane. Nasiona roślin motylkowych mogą być wprowadzane do diety na różnym poziomie z tego względu, że różnią się nie tylko zawartością białka, włókna, ale czynników antyżywieniowych.
 
Literatura:
 
1.       Faligowska A., Szukała J. 2009. „Wpływ terminu zbioru na skład chemiczny i plon zielonki z łubinu białego, żółtego i wąskolistnego” Fragm. Agron. 26(2), 26–32.
2.       Hejdysz M., Andrzej Rutkowski A. 2015. „Aktualne problemy żywienia zwierząt monogastrycznych – podaż pasz wysokobiałkowych i białkowe bezpieczeństwo kraju”. Przegląd hodowlany nr 1/2015, 17-20.
3.       Jerzak M.A. 2015. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego ludności w Polsce”. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom XVII, z. 1, 91-95.
4.       Jerzak M.A., Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M. 2012. „Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka – w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce”. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1, 113 – 120.
5.       Mierlita D. 2015. “The Effect of Lupine Seed in Broiler Diet on Animal Performance and Fatty Acids Profile of their Meat”. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies 72(2), 188 – 193.
6.       Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną: prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego. 2015. „Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych”. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Warszawa 2015.
7.       Smulikowska S., Konieczka P., Czerwinski J., Mieczkowska A., Jankowiak J. 2014. „Feeding broiler chickens with practical diets containing lupin seeds (L. angustifolius or L. luteus): effects of incorporation level and mannanase supplementation on growth performance, digesta viscosity, microbial fermentation and gut morphology”. Journal of Animal and Feed Sciences, 23, 64–72.