Bieżący numer

Archiwum

Jakość indycząt po wylęgu cz. II, Wiek indyczek i okres magazynowania jaj a jakość indycząt
Emilia Mróz

Badano wpływ wieku niosek i okresu magazynowania jaj na jakość indycząt po wylęgu, częstość występowania i rodzaj wad budowy ich ciała. Indyczęta typu ciężkiego pochodziły z jaj zniesionych w 32., 38., 46., i 51. tyg. życia indyczek. W tych tygodniach pobierano po 1 512 jaj, dzieląc je na 4 grupy po 378 szt. i przechowywano przez 7, 10, 13 lub 17 dni. Po okresie magazynowania jaja inkubowano w aparacie Petersime. Po zakończonej inkubacji oceniono budowę indycząt.
 
Literatura:
 
1.Borzemska W.B. 1984. Vademecum chorób drobiu. PWRiL Wyd.II.Warszawa.
2.Gliński Z., Kostro K. 2015. Mykoplazmozy zwierząt i człowieka. Życie Weterynaryjne, 90:728-734. 3.Lam K.M., DaMassa A.J., Ghazikhanian G.Y. 2004. Mycoplasma meleagridis- induced lesions in the tarsometatarsal joints of turkey embryos. Avian Diseases.48: 505-511.
4.Laughlin K.F., Mather C.M. 1977. A scale for the assessment of navel healing in newly hatched turkey poults. Br. Poult. Sci. 18:173-175.
5.Lopez J., Hergott T. 2014. Monitoring hatchery performance to ensure turkey poult quality. Inter. Hatch. Practice. 28:7 -10.
6.Mróz E., Michalak K., Orłowska A. 2007. Embryo mortality and poult quality depend on the shell structure of turkey hatching eggs. Anim. Sci. Pap. Rep. 25:161-172.
7.Mróz E., Orłowska A. 2009. Quality of heavy-type turkey poults as related to the age of layers in the first laying season. Anim. Sci. Pap. Rep. 27:207-215.
8.Mróz E., Stępińska M., Orłowska A., Michalak K. 2013. Frequency of occurrence of physical defects in turkey poults. Ann. Anim. Sci. 13:543-552.
 9.Stępińska M., Mróz E., Krawczyk M., Otowski K., Górska A. 2017. Effect of hen age and storage time on egg weight loss and hatchability results in turkeys. Ann. Anim. Sci. 17:447-462.
10. Tona K., Bamelis F., De Ketelaere B., Bruggeman V., Moraes V.M.B., Buyse J., Onagbesan O.,