Bieżący numer

Archiwum

Wpływ mikotoksyn na produkcyjność i zdrowie drobiu
Henryka Grażyna Korytkowska

Najczęściej pojawiającymi się i charakterystycznymi mikotoksynami w żywieniu drobiu są:
•             aflatoksyna B1;
•             ochratoksyna A;
•             deoksyniwalenol;
•             zearalenon.
•             fumonizyna.
Aflatoksyny są toksycznymi metabolitami produkowanymi przez grzyby z rodzaju Aspergillus, np. Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus. Były one pierwszymi poznanymi sustancjami z grupy mikotoksyn, nad którymi w dalszym ciągu prowadzone są badania. Występują powszechnie w ziarnach zbóż, kukurydzy, orzeszkach arachidowych. Właśnie w kukurydzy stwierdza się szczególnie duże ich zawartości, zaś nasiona soi stanowią substrat mało podatny dla tworzenia aflatoksyn.
 
Literatura:
 
Artykuł sponsorowany: Raport z zanieczyszczenia pasz i materiałów mikot toksynami. Polskie Drobiarstwo 2018 nr 5
Bednarczyk M.: Mikotoksyny zagrożeniem w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo 2016 nr 6
Borutova R.: Analiza zawartości mykotoksyn w pszenicy – Nutriad Polska 2017. Polskie Drobiarstwo 2017 nr 12
Borutova R.: Analiza zawartości mykotoksyn w kukurydzy w Polsce NUTRIAD 2017. Polskie Drobiarstwo 2018 nr 1
Brzozowska J.: Zarządzanie problemem miko toksyn. Polskie Drobiarstwo 2014 nr 4
Dzik S., Mituniewicz T.: Grzyby pleśniowe jako czynnik chorobotwórczy w chowie kurcząt brojlerów. Ogólnopolski Informator Drobiarski 2018 nr 3
Duszyńska-Stolarska O.: Przyczyny zatruć u drobiu. Indyk Polski 2015 nr 2
Gajęcka M., Gajęcki M.: Czy wiedza o mikotoksynach jest wystarczająca. Polskie Drobiarstwo 2015 nr 8
Grajewski J.: Mikotoksyny i grzyby pleśniowe. Zagrożenia dla człowieka i zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2006
Grudzień W.: Mikotoksyny. Znajdź skuteczny środek. Indyk Polski 2012 nr 3
Grudzień W.: Ryzyko skarmiania pasz z miko toksynami. Hodowca Drobiu 2013 nr 2
Jankowska K.: Fumonizyny mykotoksyny silnie powiązane z układem oddechowym. Hodowca Drobiu 2015 nr 7
Jankowska K.: Fumonizyny mikotoksyny silnie powiązane z układem oddechowym. Indyk Polski 2015 nr 3
Krystyniak S.: Zawartość grzybów w jajach kurzych. Hodowca Drobiu 2012 nr 10
Larbier M., Leclercq B.: Żywienie drobiu. PWN 1995
Łambucki P.: Mykotoksyny – wpływ na zdrowie i produkcyjność ptaków. Vademecum profilaktyki i chorób drobiu rzeźnego. Numer Specjalny Hodowcy Drobiu 2007
Mazanowski A.: Mikotoksyny w paszach dla drobiu. Hodowca Drobiu 2009 nr 2
Mazurkiewicz M.: Choroby drobiu. Wyd. UP Wrocław 2011
Mirowski A.: Jak ograniczyć problem miko toksyn? Polskie Drobiarstwo 2017 nr 2
Rachwał A.: Odkładanie się aflatoksyn w mięsie kurcząt brojlerów. Hodowca Drobiu 2016 nr 6
Różewicz M.: Skażenie surowców paszowych miko toksynami. Indyk Polski 2016 nr 3
Selwet M.: Negatywne aspekty występowania wybranych miko toksyn w paszach. Wiadomości Zootechniczne, R.XLVIII (2010)
Śliżewska K.: Mikotoksyny a żywienie zwierząt. Hodowca Drobiu 2014 nr 9
Śliżewska K.: Mikotoksyny a żywienie zwierząt. Indyk Polski 2014 nr 4
Wilkanowska A.: Mikotoksyny skutki zatruć u drobiu. Indyk Polski 2013 nr 2