Bieżący numer

Archiwum

Wykorzystanie polskich odmian łubinów w żywieniu kur nieśnych
Marta Kubiś, Sebastian Kaczmarek

Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania nowymi źródłami białka w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Poekstrakcyjna śruta sojowa (PŚS), która uważana jest za najlepsze źródło białka dla drobiu, w ok. 90% pochodzi z upraw GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) Ten fakt, w związku z ustawą paszową, w niedługim czasie wykluczy ją z żywienia zwierząt. Na rynku dostępna jest również soja z odmian NON-GMO jednak jest ona o 20% droższa od soi GMO, co znacząco wpływa na opłacalność produkcji. Z tego względu od kilku lat poszukuje się tańszej alternatywy dla PŚS. W kraju trwają intensywne badania nad możliwością wykorzystania rodzimych odmian roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych.
 
Literatura:
 
1.            Drazbo, A., D. Mikulski, Z. Zdunczyk, B. Szmatowicz, A. Rutkowski and J. Jankowiak (2014). "Fatty acid composition, physicochemical and sensory properties of eggs from laying hens fed diets containing blue lupine seeds." European Poultry Science 78.
2.            Erbaş, M., M. Certel and M. K. Uslu (2005). "Some chemical properties of white lupin seeds (Lupinus albus L.)." Food Chemistry 89(3): 341-345.
3.            Hejdysz, M., S. A. Kaczmarek, M. Kubiś, D. Jamroz, M. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska and A. Rutkowski (2018). "Effect of increasing levels of raw and extruded narrow-leafed lupin seeds in broiler diet on performance parameters, nutrient digestibility and AMEN value of diet." Journal of Animal and Feed Sciences 27(1): 55-64.
4.            Hetland, H. and B. Svihus (2001). "Effect of oat hulls on performance, gut capacity and feed passage time in broiler chickens." British Poultry Science 42(3): 354-361.
5.            Jezierny, D., R. Mosenthin, N. Sauer, S. Roth, H.-P. Piepho, M. Rademacher and M. Eklund (2011). "Chemical composition and standardised ileal digestibilities of crude protein and amino acids in grain legumes for growing pigs." Livestock Science 138: 229-243.
6.            Kaczmarek, S. A., M. Hejdysz, M. Kubis and A. Rutkowski (2016). "Influence of graded inclusion of white lupin (Lupinus albus) meal on performance, nutrient digestibility and intestinal morphology of broiler chickens." Br Poult Sci 57(3): 364-374.
7.            Kocher, A., M. Choct, R. J. Hughes and J. Broz (2000). "Effect of food enzymes on utilisation of lupin carbohydrates by broilers." British Poultry Science 41(1): 75-82.
8.            Krawczyk, M., M. Przywitowski and D. Mikulski (2015). "Effect of yellow lupine (L. luteus) on the egg yolk fatty acid profile, the physicochemical and sensory properties of eggs, and laying hen performance." Poultry Science 94(6): 1360-1367.
9.            Kubis, M., S. Kaczmarek, S. Nowaczewski, M. Adamski, M. Hejdysz and A. Rutkowski (2018). "Influence of graded inclusion of white lupin (Lupinus albus) meal on performance, nutrient digestibility, and ileal viscosity of laying hens." British Poultry Science.
10.          Langhout, D. J., J. B. Schutte, P. Van Leeuwen, J. Wiebenga and S. Tamminga (1999). "Effect of dietary high-and low-methylated citrus pectin on the activity of the ileal microflora and morphology of the small intestinal wall of broiler chicks." British Poultry Science 40(3): 340-347.
11.          Olkowski, B. I., I. Janiuk and A. Jakubczak (2010). "Effect of Enzyme Preparation with Activity Directed Towards Degradation of Non Starch Polysaccharides on Yellow Lupine Seed Based Diet for Young Broilers." Acta Veterinaria Brno 79: 395-402.
12.          Persia, M. E., B. A. Dehority and M. S. Lilburn (2002). "The Effects of Enzyme Supplementation of Corn- and Wheat-Based Diets on Nutrient Digestion and Cecal Microbial Populations in Turkeys." The Journal of Applied Poultry Research 11(2): 134-145.
13.          Ravindran, V., M. R. Abdollahi and S. M. Bootwalla (2014). "Nutrient analysis, metabolizable energy, and digestible amino acids of soybean meals of different origins for broilers." Poultry Science 93(10): 2567-2577.
14.          Ravindran, V., E. T. Kornegay, D. M. Denbow, Z. Yi and R. M. Hulet (1995). "Response of Turkey Poults to Tiered Levels of Natuphos® Phytase Added to Soybean Meal-Based Semi-Purified Diets Containing Three Levels of Nonphytate Phosphorus." Poultry Science 74(11): 1843-1854.
15.          Rutkowski, A., M. Hejdysz, S. Kaczmarek, M. Adamski, S. Nowaczewski and D. Jamroz (2017). "The effect of addition of yellow lupin seeds (<i>Lupinus luteus</i> L.) to laying hen diets on performance and egg quality parameters." Journal of Animal and Feed Sciences.
16.          Sandberg, A. S. (2002). "Bioavailability of minerals in legumes." British Journal of Nutrition 88: 281-285.
17.          Sebastian, S., S. P. Touchburn, E. R. Chavez and P. C. Lague (1996). "Efficacy of supplemental microbial phytase at different dietary calcium levels on growth performance and mineral utilization of broiler chickens." Poultry Science 75(12): 1516-1523.
18.          Selle, P. H., A. J. Cowieson, N. P. Cowieson and V. Ravindran (2012). "Protein-phytate interactions in pig and poultry nutrition: a reappraisal." Nutrition Research Reviews 25(1): 1-17.
19.          Selle, P. H., V. Ravindran, A. Caldwell and W. L. Bryden (2000). "Phytate and phytase: consequences for protein utilisation." Nutrition Research Reviews 13(2): 255-278.
20.          Strona Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/, (Dostęp 19.04.2018).
21.          Zdunczyk, Z., J. Jankowski, A. Rutkowski, E. Sosnowska, A. Drazbo, P. Zdunczyk and J. Juskiewicz (2014). "The composition and enzymatic activity of gut microbiota in laying hens fed diets supplemented with blue lupine seeds." Animal Feed Science and Technology 191(0): 57-66.