Bieżący numer

Archiwum

Aspekty genetyczne w hodowli drobiu- istota i znaczenie
Emilia Kot

        Program doskonalenia genetycznego występujący w populacjach zwierząt gospodarczych, jest z reguły ukierunkowany na ogromny wzrost produkcyjności u poszczególnych gatunków. Jest możliwy dzięki wdrożeniu najnowszych osiągnięć nauk biologicznych i zootechnicznych. Przewiduje się również, że dalszy postęp w hodowli zwierząt będzie coraz bardziej zależne od wiedzy o molekularnym podłożu zmienności cech produkcyjnych. Bardzo ważnym aspektem w badaniach genetycznych i doskonaleniu cech jest ocena jakości przez konsumenta. Istotnym elementem wdrażania nowych wartości hodowlanych jest dokładna analiza genomu zwierzęcia, opis markerów dzięki którym możemy zwiększać produkcyjność zwierząt. Dlatego tak ważna są najnowocześniejsze metody genetyczne w otrzymywaniu najlepszych osobników utrzymywanych w gospodarstwach.  

 

Literatura: 

 

1.     Bogodzińska M. Zastosowanie najnowszych osiągnięć genetyki w doskonaleniu cech użytkowych zwierząt. Przegląd hodowlany 2011 str. 2-4.

 

2.     Calik J. Parametry produkcyjne i genetyczne dwóch rodów kur Rhode Island White poddanych pracy hodowlanej. Roczniki Nauk Zootechnicznych (2011) t.38, z.1 str. 35-44

 

3.     Krupiński J., Horbańczuk J.O., Kołacz R., Litwińczuk Z., Niemiec J., Zięcik A. Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Polish Journal of Agronomy(2011), 7, 59-67.

 

4.     Pietrzak D., Michalczuk M., Niemiec J., Mroczek J., Adamczak L., Łukasiewicz M. Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2013, 2 (87), 30-38.

 

5.     Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka – Czajka E. Reakcja fizjologiczna kurcząt brojlerów trzech grup genetycznych na podwyższoną temperaturę powietrza. Roczniki Nauk Zootechnicznych 2012. T. 39 z.1 str. 139-148.

 

6.     Szwaczkowski T. Genetyczne doskonalenie drobiu- sukces i co dalej? Przegląd Hodowlany 2015 str. 8-11

7.     Świtoński M. Postępy genomiki zwierząt domowych. Nauka (2008), nr 1 str 27-43.