Bieżący numer

Archiwum

Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus Panzer) – wektor wielu chorób w chowie kurcząt brojlerów cz. II
Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz

  Problem z nadmierną populacją pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) nie dotyczy tylko Europy Środkowej, ale również wielu innych regionów świata (Lambkin, 2005; Chernaki-Leffer i in., 2011; Wolf i in., 2015). Walkę z owadem prowadzą wszyscy czołowi potentaci drobiu. Pleśniakowiec lśniący jest chrząszczem wszystkożernym, który najchętniej spożywa produkty ulegające rozpadowi, spleśniałe lub stęchłe. Żywi się także larwami oraz osobnikami dorosłymi mącznika. Jeżeli w otoczeniu owada występuje niedobór pokarmu, zarówno larwy jak i osobniki dorosłe potrafią odbyć bardzo odległe wędrówki w poszukiwaniu pokarmu. Wówczas potrafią nawet niszczyć konstrukcje kurników (naruszają tynki, elementy drewniane, warstwy ocieplające budynku) (fot. 1.). Mogą tym sposobem znacznie obniżyć właściwości termoizolacyjne pomieszczeń drobiarskich. Alphitobius diaperinus żeruje w magazynach, w mieszankach paszowych oraz w kurnikach (fot. 2.). Najczęściej licznie gromadzi się w kurnikach wokół poideł i karmideł.    

Literatura:

1.     Alves L.F.A., Oliveira D.G.P., Lambkin T.I., Bonini A.K., Alves V., Pinto F.G.S., Scur M.C., Beauveria Bassiana Applied to Broiler Chicken Houses as Biocontrol of Alphitobius Diaperinus Panzer (Coleoptera: Tenebrionidae), an Avian Pathogens Vector, Brazilian Journal of Poultry Science, 2015, 17(4), 459-466.

 

 

2.     Chernaki-Leffer A.M., Sosa-Gómez D.R., Almeida L.M., Lopes I.O.N., Susceptibility of Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera, Tenebrionidae) to cypermethrin, dichlorvos and triflumuron in southern Brazil, Revista Brasileria de Entomologia., 2011, 55, 125–128.

 

 

3.     Despins J.L., Axtell R.C., Feeding behavior and growth of broiler chicks fed larvae of the darkling beetle, Alphitobius diaperinus, Poultry Science, 74, 331-336.

 

 

4.     Dinev I., The darkling beetle (Alphitobius diaperinus ) – a health hazard for broiler chicken production, Trakia Journal of Sciences, 2013, 11-14.

 

 

5.     Harmon B.G., Darkling beetle a huge avian disease threat, Feedstuffs magazine, 2012, 16-17.

 

 

6.     http://www.chorobydrobiu.pl dostęp: 06.02.2018.

 

 

7.     http://www.poultryhouse.com dostęp: 06.02.2018.

 

 

8.     http://www.uaex.edu dostęp: 03.02.2018.

 

 

9.     Huber K. Gouilloud L., Zenner L., A preliminary study of natural and experimental infection of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) with Histomonas meleagridis (Protozoa: Sarcomastigophora), Avain Pathology, 2007, 36(4), 279-282.

 

 

10.    Ignatowicz S, Szkodliwość i zwalczanie pleśniakowca lśniącego w fermach drobiarskich, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, 1996, 4, 21-22.

 

 

11.    Khan S., Naz S., Sultan A., Alhidary I.A., Khan R.U., Khan N.A., Khan M.A., Ahmad S., Worm meal: a potential source of alternative protein in poultry feed, World’s Poultry Science Journal, 2016, 72(1), 93-102.

 

 

12.    Khempaka S., Mochizuki M., Koh K., Karasawa Y., Effect of chitin in shrimp meal on growth performance and digestibility in growing broilers, Journal of Poultry Science, 2006, 43, 339-343.

 

 

13.    Koh K., Iwamae S., Chitinolytic Activity of Mucosal Enzymes in the Different Parts of the Digestive Tract in Broilers, Japan Poultry Science Association, 2013, 50, 65-67.

 

 

14.    Łoś A., Tykałowski B., Śmiałek M., Kokcydioza u kur - opis przypadku klinicznego, Portal Weterynaryjny, 2015, 4-9.

 

 

15.    Salin C., Vernon P., Vannier G., Effects of temperature and humidity on transpiration in adults of the lesser mealworm, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae), Journal of Insect Physiology, 1999, 907–914.

 

 

16.    Singh N., Chemical Ecology, Population Dynamics and Insecticide Susceptibility of lesser Mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae), University of Arkansas, Fayetteville, 2011.

 

 

17.    Szczepanik M., Gliszczyńska A., Hnatejko M., Zawitowska B., Effects of halolactones with strong feeding‑deterrent activity on the growth and development of larvae of the lesser mealworm, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae), Appl. Entomol. Zool., 2016, 51, 393-401.

 

 

18.    Szeleszczuk P., Najczęściej występujące w kraju choroby brojlerów kurzych, Wieś Jutra, 2001, 7, 21-26.

 

 

19.    Weaver J. E., The Lesser Mealworm, Alphitobius diaperinus: Field Trials for Control in a Broiler House with Insect Growth Regulators and Pyrethroids, J. Agric. Entomol, 1996, 13(2), 93-97.

 

20.    Wolf J., Potrich M., Lozano E.R., Gouvea A., Pegorini C.S., Combined physical and chemical methods to control lesser mealworm beetles under laboratory conditions, Poultry Science, 2015, 94, 1145-1149.