Bieżący numer

Archiwum

Aktualne dane na temat epidemiologii, diagnostyki i immunoprofilaktyki TRT - część II
Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Katarzyuna Bogusławska, Andrzej Koncicki

  W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej aMPV, aspekty kliniczne zakażenia ptaków tymi wirusami oraz diagnostyki serologicznej. W części drugiej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na aspekt diagnostyki molekularnej TRT jako narzędzia, które łącznie z badaniami serologicznymi, umożliwia bardzo kompleksowe spojrzenie na przyczyny występowania tej choroby w stadach drobiu.

Literatura:

1.     Cavanagh D., Mawditt K., Britton P., Naylor C.J. 1999. Longitudinal field studies of infectious bronchitis virus and avian pneumovirus in broilers using type-specific polymerase chain reactions, Avian Pathol., 28, 593-605.

 

 

2.     Cecchinato M., Catelli E., Lupini C., Ricchizzi E., Prosperi S., Naylor C.J. 2014. Reversion to virulence of a subtype B avian metapneumovirus vaccine: is it time for regulators to require availability of vaccine progenitors? Vaccine, 32, 4660-4664.

 

 

3.     Franzo G., Naylor C.J., Drigo M., Croville G., Ducatez M.F., Catelli E., Laconi A., Cecchinato M. 2015. Subpopulations in aMPV vaccines are unlikely to be the only cause of reversion to virulence. Vaccine, 2015, 33, 2438-2441.

 

 

4.     Jones R.C., Wolliams R.A., Baxter-Jones C., Savage C.E., Wilding G.P. 1988. Experimental infection of laying turkeys with rhinotracheitis virus: distribution of virus in the tissues and serological response. Avian Pathol., 17, 841–850.

 

 

5.     Liman M, Rautenschlein S. 2007. Induction of local and systemic immune reactions following infection of turkeys with avian Metapneumovirus (aMPV) subtypes A and B. Vet. Immunol. Immunopathol., 15, 273-85.

 

6.     Lupini C., Cecchinato M., Ricchizzi E., Naylor C.J., Catelli E. 2011. A turkey rhinotracheitis outbreak caused by the environmental spread of a vaccine-derived avian metapneumovirus. Avian Pathol., 40, 525-530.