Bieżący numer

Archiwum

Błędy w żywieniu drobiu
Małgorzata Bednarczyk

Poprzez prawidłowe żywienie należy rozumieć dostarczenie zwierzęciu wszystkich niezbędnych do życia i produkcji składników pokarmowych. Będą to zarówno podstawowe składniki pokarmowe, jak białka, tłuszcze, cukry i makroelementy, jak też witaminy, mikroelementy oraz niektóre preparaty regulujące funkcje trawienne przewodu pokarmowego (probiotyki, eubiotyki, kwasy organiczne, enzymy paszowe). Bilansując potrzeby pokarmowe odpowiednią paszą (karmą), należy uwzględnić zarówno zwierzę (gatunek, płeć, wiek, stan fizjologiczny), jak też czynniki warunkujące wartość pokarmową oraz jakość biologiczną, chemiczną i fizyczną paszy, zakładając optymalny dobrostan środowiskowy utrzymywanych zwierząt (Grela, 2016).
 
Literatura:
1.            Gilewski R., Wężyk S., Wpływ żywienia drobiu na wydziobywanie piór, OID (260) 5/2013, s. 22-27.
2.            Grela E.R., Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia zwierząt, Życie Weterynaryjne 2016 91(2), s. 93-96.
3.            Estermann M.-T., Kury, gęsi, kaczki. Poradnik hodowcy, 2009, s. 36-37.
4.            Jopek Z., Zatrucia drobiu, [W:] Choroby drobiu, red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 573-574.
5.            Kaczmarek S., Rutkowski A., Wychów stad rodzicielskich kur mięsnych, [W:] Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J., 2012, s. 310-315.
6.            Koncicki A., Czy skarmiana mieszanka paszowa zawsze słusznie jest podejrzewana jako przyczyna niepowodzeń produkcyjnych i zdrowotnych na fermach drobiu? 15.06.2015, Chmielno
7.            Koreleski J., Świątkiewicz S., Wpływ żywienia na dobrostan drobiu, [W:] Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania, red. Herbut E., 2005, s. 72-89.
8.            Kowalczyk J., Śmiałek M., Tykałowski B., Koncicki A., Bakterie z rodzaju Klebsiella spp. w patologii drobiu i ich znaczenie w epidemiologii zatruć pokarmowych, Med. Weter. 2017, 73 (9), s. 528-531.
9.            Majewska T., Ekologiczna produkcja drobiarska, [W:] Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J., 2012, s. 487.
10.          Matuszek D., Analiza przebiegu automatycznego procesu dozowania wybranych składników paszy drobiowej w warunkach paszy przemysłowej, Inżynieria Rolnicza, 2012: Z. 2(136) T. 1, s. 221-229.
11.          Niemczak H., Poradnik drobiarski. Weterynaryjno-hodowlany, 1999, s. 35-75.
12.          Niemiec J., Hodowla i użytkowanie kur nieśnych, [W:] Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J., 2012, s. 291-294.
13.          Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Tomczyk G., Minta Z., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M., Kwiatek K., Poekstrakcyjna śruta sojowa i ziarno kukurydzy GMO w żywieniu drobiu, Wiadomości Zootechniczne, R. LI (2013), 2, s. 49–64.
14.          Świerczewska E., Hodowla drobiu i technologia jego chowu, 2000, s. 109-130.
15.          Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J., Chów drobiu, 1999, s. 30-41.
16.          Technologia chowu drobiu, Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu „Poprawa Produkcji oraz Procesów Zarządzania w Rolnictwie poprzez Transfer Innowacji”, 2011, s. 124-125.
17.          Rutkowski A., Białko i aminokwasy; Najczęściej popełniane błędy w żywieniu drobiu [W:] Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J., 2012, s. 104-105; 136-138.