Bieżący numer

Archiwum

Gruźlica i gruźlica rzekoma ptaków
Małgorzata Bednarczyk

Gruźlica jest chorobą zakaźną, występującą na całym świecie u wielu gatunków ptaków, a także u ssaków. U drobiu hodowlanego najczęściej spotyka się ją w stadach utrzymywanych w nieodpowiednich warunkach (Jordan i Hampson, 2008). Gruźlica rzekoma występuje sporadycznie u ptaków domowych i dzikich, może jednak powodować znaczne straty w hodowli młodych indyków (Wieliczko, 2005).
 
Literatura
1.            Boczek J., Pruszyński G., Owady niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt domowych, Zagadnienia doradztwa rolniczego nr 2/2015, s. 108.
2.            Dolka I., Dolka B., Zmiany sekcyjne i histopatologiczne w wątrobie w przebiegu niektórych chorób ptaków. Część I. Choroby wirusowe i bakteryjne, Życie Weterynaryjne, 2012 87(5)., s. 378-379.
3.            Estermann M-T., Kury, gęsi, kaczki. Poradnik hodowcy, 2009, s. 110.
4.            Jordan Frank T.W., Hampson D.J., Inne choroby bakteryjne, [W:] Choroby drobiu, pod red. Wieliczko A., 2008, s. 299-304.
5.            Lister S.A., Barrow P., Enterobacteriaceae, [W:] Choroby drobiu, pod red. Wieliczko A., 2008, s. 178-179.
6.            Mikulska M., Mikulski D., Kury. Chów pozafermowy, 1998., s. 106.
7.            Mituniewicz T., Najczęstsze choroby ptaków hodowlanych, OID (270) 3/2014, s. 32-33.
8.            Niemczak H., Poradnik Drobiarski, 1998, s. 92-94.
9.            Śmigielska M., Zoonozy przenoszone przez ptaki wolnożyjące, 2010, s. 152-153.
10.          Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J., Chów drobiu, 1999, s. 28.
11.          Wieliczko A., Choroby bakteryjne, [W:] Choroby drobiu, red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 231-237.