Bieżący numer

Archiwum

ŚRODOWISKOWE I GENETYCZNE UWARUNKOWANIE WODOBRZUSZA
Dominika Wojciechowska, Tomasz Szwaczkowski

Na przestrzeni ostatnich dekad w hodowli drobiu mięsnego dokonał się ogromny postęp genetyczny. Jednym z najbardziej  spektakularnych osiągnięć (Jankowski, 2012) jest skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania 1.5 kg masy ciała brojlerów kurzych z 120 dni (w 1925 roku)  do 28 dni (w 2010 roku). Różnorakie rekordy produkcyjne notowane były także w przypadku innych gatunków zwierząt gospodarskich. Niestety, towarzyszyły im niekorzystne tendencje, skutkujące przede wszystkim wzrostem występowania wielu chorób metabolicznych i układu kostnego. Intensyfikacja produkcji mięsa drobiowego pociągnęła za sobą m.in. wzrost stosunku masy mięśni do masy kości. Wynika to głównie z wysokoenergetycznych dawek pokarmowych, co z kolei wpływa na wzrost śmiertelności spowodowanej  chorobami sercowo-naczyniowymi.  Jednym  z tego typu schorzeń jest wodobrzusze, ang. ascites  syndrome (AS) lub (wcześniej) „water belly” (Julian, 1993). Wiąże się z dużymi stratami w produkcji drobiarskiej w  świecie. Schorzenie to dotyczy wciąż kilku procent pogłowia brojlerów. 
 
Literatura
1.            Ahmadpanah J., Ghavi Ossein-Zadeh N., Shadparvar A.A. Pakdel A. 2017. Genetic parameters of body weight and ascites in broilers: effect of different incidence rates of ascities syndrome. British Poultry Science 58: 32-39.
2.            Boberek K., Bobusia K., Gaweł A. 2014. Wodobrzusze u kurcząt brojlerów – etiologia, obraz kliniczny i zapobieganie. Polskie Drobiarstwo 6: 66-67.
3.            Dey S., Kriszna S., Anthony N.B., Rhoads D.D. 2017. Further investigation of a quantitative trait locus for ascities on chromosome 9 in broiler chicken lines. Poultry Science 96: 783-797.
4.            Diaz G.J., Julian R.J., Squires E.J. 1994a. Cobalt-induced polycythaemia causing right ventricular hypertrophy and ascites in meat-type chickens. Avian Pathology. 23: 91–104
5.            Diaz G.J., Julian R.J., Squires E.J. 1994b. Lesions in broiler chickens following experimental intoxication with cobalt. Avian Diseases,38:308–316
6.            Huchzermeyer A.M.,  de Ruyck D.W. 1986. Pulmonary hypertension syndrome associated with ascites in broilers. The Veterinary Record 119: 94.
7.            Jankowski J. 2012. Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL, Warszawa.
8.            Julian R.J. 1998. Rapid Growth Problems: Ascites and Skeletal Deformities in Broilers. Poultry Science 77: 1773–1780
9.            Julian R.J., Goryo M., 1990. Pulmonary aspergillosis causing right ventricular failure and ascites in meat-type chickens. Avian Pathology 19: 643–654
10.          Julian R.J., Squires E.J. 1994. Haematopoietic and right ventricular response to intermittent hypobaric hypoxia in meat-type chickens. Avian Pathology 23: 539–545.
11.          Kalmar I.D., Vanrompay D., Janssens G.P.J.., 2013 Broiler ascites syndrome: Collateral damage from efficient feed to meat conversion. Veterinary Journal 2:169-174.
12.          McMullin P. 2004., A Pocket Guide to Poultry Health and Disease. 5m Publishing, Sheffield, United Kingdom.
13.          Meuwissen T.H.E., Hayes B.J., Goddard M.E. 2001. Prediction of total genetic value using genome wide dense marker maps. Genetics 157: 1819–1829.
14.          Monge C., Leo´n-Velarde F. 1991. Physiological adaptation to high altitude: oxygen transport in mammals and birds. Physiological Reviews 71:1136–1171.
15.          Pakdel A., Van Arendonk J.A.M., Vereijken A.L.J., Bovenhuis H. 2002. Direct and maternal genetic effects for ascites related traits in broilers. Poultry Science 81: 1273-1279.
16.          Pakdel A. 2004. Genetic analysis of ascites-related traits in broilers. Doctoral thesis. Wageningen University, The Netherlands.
17.          Walton J.P., Julian R.J., Squires E.J. 2001. The effects of dietary flax oil and antioxidants on ascites and pulmonary hypertension in broilers using a low temperature model. British Poultry Science 42: 123-129.
18.          Wilson J.B., Julian R.J., Barker I.K. 1988. Lesions of right heart failure and ascites in broiler chickens. Avian Diseases 32: 246–261.