Bieżący numer

Archiwum

Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu soi i produktów sojowych pochodzących z odmian non-GMO z krajowej uprawy
Marcin Różewicz

Produkcja zwierzęca jest nieodłącznie związana z produkcją roślinną, która obecnie stanowi podstawową bazę do produkcji pasz. Wprowadzeniu zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych jako komponentu paszowego, wiązało się z występowaniem przypadków choroby BSE (bovine spongiform encephalopathy) u bydła, które otrzymywało w paszy ten komponent. Chcąc zapobiec szerzeniu się tego schorzenia, wywoływanego przez tzw. priony, które należą do białkopodobnych cząsteczek, Unia Europejska, Decyzją Rady 2000/766/WE z 4 grudnia 2000 r., wprowadziła zakaz stosowania jako komponentów mieszanek paszowych dla zwierząt mączek mięsnych, mięsno-kostnych i mączek z krwi oraz z piór. Spośród surowców pochodzenia zwierzęcego dla drobiu do stosowania pozostaje jedynie mączka rybna. Ze względu na ograniczone jej zasoby, jak i stosunkowo wysoką cenę nie jest ona popularna i szeroko stosowana.
 
Literatura:
Brzóska F. (2017). Soja niemodyfikowana genetycznie – jej produkcja i możliwości wykorzystania w żywieniu zwierząt w Polsce Część II. Pasze sojowe w żywieniu zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, R. LV, 1: 67–79.
 
Brzóska F., Śliwa J. (2016). Soja niemodyfikowana genetycznie– jej produkcja i możliwości wykorzystania w żywieniu zwierząt w Polsce Część I. Soja w bilansie paszowym i jej uprawa w kraju. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 4: 98–110.
 
Dzwonkowski W. (2016). Analiza sytuacji na krajowym rynku pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania materiałów paszowych GMO. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu T. 18 z. 3, 47—52.
 
Pyziak K. (2013). Soja potwierdza swoje miejsce w produkcji roślinnej. Doświadczenia odmianowe i agrotechniczne w SDOO Głubczyce (2011–2012). Wyd. COBORU, Słupia Wielka.