Bieżący numer

Archiwum

Antybiotyki i chemioterapeutyki – czy to jedyna droga do zapewnienia zdrowia drobiu rzeźnego?
Michał Majewski, Leszek Dziubdziela, Hanna Turlewicz, Marta Strzelecka, Agata Wylandowska

Intensywny rozwój technologii w przemyśle rolniczym, selekcja ptaków hodowlanych mająca na celu maksymalizację wydajności produkcyjnej, tworzenie coraz lepiej zbilansowanych mieszanek paszowych oraz stale rosnąca wiedza wśród hodowców sprawiły, że drobiarstwo jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi w polskiej gospodarce. Rozwój ten, w przypadku drobiu rzeźnego, nie tylko pozwolił zwiększyć przyrosty masy mięśniowej, ale również umożliwił skrócenie czasu jaki ptaki spędzają w odchowalniach. Nowoczesna produkcja wiąże się jednak ze zwiększoną wrażliwością ptaków na czynniki środowiskowe. Duże zagęszczenie w odchowalniach, zapylenie powietrza, wilgotność ściółki, niska odporność ptaków oraz brak przestrzegania zasad higieny i bioasekuracji na fermie sprzyjają rozwojowi zakażeń (2). Skutkiem takiej intensyfikacji chowu zwierząt jest zwiększone zapotrzebowanie na antybiotyki.
 
Literatura:
1. O’Neill J. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. The Review on Antimicrobial Resistance Chaired by Jim O’Neill. December 2014
2. Bogaard van den, A. E., et al. 2001. Antibiotic resistance of faecal Escherichia coli in poultry, poultry farmers and poultry slaughterers. 2001, Vol. 47, 763–771.
3. The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2015. EFSA Journal, 23 February 2017. doi:10.2903/j.efsa.2016.4380
4. Buczek K., Marć M.: Antybiotykooporność bakterii – przyczyny i skutki. ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA. VOL. LXIV (3) 2009
5. Albrich W.C., Monnet D.L., Harbarth S., 2004. Antibiotic selection pressure and resistance in Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes. Emerg. Infect. Dis. 10, 514–517.
6. Wieczorek K., Osek J.: Oporność przeciwdrobnoustrojowa Campylobacter i Salmonella izolowanych w krajach Unii Europejskiej w 2015 r. Życie Weterynaryjne, 2017, 92(5)
7. Truszczyński M. Pejsak Z.: „Jedno Zdrowie” – koncepcja łącząca działalność naukową i praktyczną z zakresu ochrony zdrowia człowieka i zwierząt. Życie Weterynaryjne, 2015, 90(5)
8. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Dlaczego zakazano stosowania w żywieniu zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu? Życie Weterynaryjne. 2013, 88(2)
9. Ouwehand A.C., Isolauri E., Kirjavainen P.V., Salminen S.J.: Probiotics: mechanisms and established effects, Int. Diary J. 1999, 9.
10. Salminen S.J., Ouwehand A.C., Isolauri E.: Clinical applications of probiotic bacteria, Int. Diary J. 1998, 8.
11. Holzapfel W.H., Schillinger U.: Introduction to pre- and probiotics, Food Res. Int. 2002, 35.
12. Podkówka Z., Podkówka W.: Probiotyki w żywieniu świń . Trzoda chlewna. 1999, 5.
13. Adams M.R., Hall C.J.: Growth inhibition of food - borne pathogens by lactic and acetic acid and their mixtures, Int. J. Food Sci. Technol. 1998, 23.
14. Barbosa T. M.: The impact of antibiotic use on resistance development and persistence, Drug Resist. Updat., 3, 303-311, (2000). [5] Baquero F., Blázquez J.: Evo. [4] Barbosa T. M.: The impact of antibiotic use on resistance development and persistence, Drug Resist. Updat. 2000, 3.
15. Perdigon G., Alvarez S., Medici M.: Systemic and local augmentation of the immune response in mice by feeding with milk fermented with Lactobacillus acidophilus and/or Lactobacillus casei. W: Foods, Nutrition & Immunity. red.) M. Paubert-Braquet, Ch. Dupont, R. Paoletti, Dyn. Nutr. Res. Basel. 1992, 1.
16.  Rial D.R.: The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal health, J. Nutr.2000, 130, 396S-420S.
17. Hamer D.H.: From farm to the kitchen table: the negative impact of antimicrobial use in animals on humans, Nutr. Rev. 2002, 60.
18. Fooks L.J. Fuller R., Gibson G.R.: Prebiotic, probiotics and human gut microbiology, Int. Dairy I. 1999, 9.
19.  Ajit S. Y., Gautham K., Marappan G., Kumaragurubaran K., Yashpal S. M.,Kuldeep D.:  Exploring alternatives to antibiotics as health promoting agents in poultry – a reviev. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 2016, 4(3S).
20. Lipiński K.: Mechanizm działania probiotyków paszowych, Trzoda Chlewna. 1998, 1.
21. Salisbury J. G., Nicholls T. J., Lammerding A. M., Turnidge J., Nunn M.J.: A risk analysis framework for the long - term mangement of antibiotic resistance in food - producing animals. Int. J. Antimicrob. Agents. 2002, 20.
22. Śliżewska K., Biernasik J., Libudzisz Z.: Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków. Zeszyty Naukowe Politechniki łódzkiej: Chemia spożywcza i Biotechnologia. 2006, 984(70).
23. Jiang H.Q., Gong L.M., Ma Y.X., He Y.H., Li D.F., Zhai H.X.: Effect of stachyose supplementation on growth performance, nutrient digestibility and caecal fermentation characteristics in broilers. British Poultry Science. 2006, 47.
24.  Bailey J.S., Blankenship L.C., Cox N.A.: Effect of fructodigosaccharide on Salmonella colonization of the chicken intestine. Poultry Science. 1991, 70.
25. Di Bartolomeo F., Startek J.B.,Van Den Ende W.: Prebiotics to fight diseases: Reality or fiction? Phytotheraphy Research. 2013, 27.
26. Nakamura Y., Nosaka S.,Suzuki M., Nagafuchi S., Takahashi T., Yajima T., Takenouchi-Ohkubo N., Iwase T., Moro I.:  Dietary fructo-oligosaccharides up-regulate immunoglobulin A response and polymeric immunoglobulin receptor expression in intestines of infant mice. Clinical and Experimental Immunology. 2004, 137.
27. Trafalska E., Grzybowska K.: Probiotyki- alternatywa dla antybiotyków?. Wiadomości lekarskie. 2004, LVII, 9-10.
28.Yang Y.P.A., Choct M.: Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World’s Poultry Science Journal. 2009, 5.
29. Mookiah S.S., Sieo C.C., Ramasamy K., Abdullah N., Ho Y.W.: Effects of dietary prebiotics, probiotic and symbiotic on performance, caecal bacterial populations and caecal fermentation concentrations of broiler chickens. Journal of Science Food and Agriculture. 2014, 94.
30. Li X., Liu L.Q., Xu C.: Effects of supplementation of fructo-oligosaccharide and/or Bacillus subtilis to diets on performance and intestinal microflora in broilers. Archivf¨ur Tierzucht. 2008, 51.
31. Burt S.: Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in food – a review. Int. J. Food Microbiol. 2004, 94: 223–255.
32. Windisch W., Schedle K., Plitzner C., Kroismayr A. : Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. J. Anim. Sci. 2008, 86, 140–148.
33. Pasqua R.D., Hoskins N., Betts G., Mauriello G.: Changes in membrane fatty acids composition of microbial cells induced by addiction of thymol, carvacrol, limonene, cinnamaldehyde, and eugenol in the growing media. J. Agricult. Food Chem. 2008, 54, 2745–2749
34. Castillo M., Martin-Orue S.M., Roca M., Manzanilla E.G., Badiola I., Perez J.F., Gasa J.: The response of gastrointestinal microbiota to avilamycin, butyrate, and plant extracts in earlyweaned pigs. J. Anim. Sci. 2006, 84, 2725–2734.
35. Jamroz D., Wertelecki T., Houszka M., Kamel C.: Influence of diet type on the inclusion of plant origin active substances on morphological and histochemical characteristics of the stomach and jejunum walls in chicken. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr.(Berl.). 2006, 90, 255–268.
36. Francis G., Kerem Z., Makkar H.P.S., Becker K.: The biological action of saponins in animal systems: A review. Br. J. Nutr. 2002, 88, 587–605.
37. Nazeer M.S., Pasha T.N., Abbas S., Ali Z.: Effect of yucca saponin on urease activity and development of ascites in broiler chicken. Int. J. Poultry Sci. 2002, 1, 174–178.
38. Grela E.R., Sembratowicz L., Czech A.: Immunostymulacyjne działanie ziół. Med. Wet. 1998, 54, 152–158.
39. Craig W.J.:  Health promoting properties of common herbs. Am. J. Clin. Nutr. 1999, 70 (Suppl.): 491–499.
40. Frankič T., Voljč M., Salobir J., Rezar V.: Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition. Acta Agricult. Slov. 2009, 94, 2, 95–102.
41. Wolski T.: Biostymulujące i adaptogenne właściwości niektórych surowców oraz leków roślinnych. Mag. Wet. 1999, 8(2)
42. Block K.I., Mead M.N.: Immune system effects of Echinacea, Ginseng, and Astragalus: A review. Integrative Cancer Therapy. 2003, 2: p. 247.
43. Patwardhan B., Gautam M.: Botanical immunodrugs: scope and opportunities. Drug Discovery Today. 2005, 10: 495.
44. Bölükbasi S.C., Erhan M.K., Kaynar Ő.: The effect of feeding thyme, sage and rosemary oil on laying hen performance, cholesterol and some pro-teins ratio of egg yolk and Escherichia coli count in feces. Arch. Geflügelk. 2008, 72(5)
45. El-Bagir N.M., Hama A.Y., Hamed R.M., El Rahim A.G.A., Beynen A.C.: Lipid composition of egg yolk and serum in laying hens fed diets containing black cumin (Nigella sativa). Int. J. Poultry Sci. 2006, 5, 574-578.
46. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S.: The effectiveness of the herbal extracts and chitosan under conditions of the natural exposure of chickens to coccidia. Proc. XXIV Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice-poultry practice for science, Kołobrzeg. 2012, 12-14.09.2012, p. 204.
47. Salim A.B.: Effect of some plant extracts on fungal and aflatoxin production. International Journal of Academic Research. 2011, 3.
48. McDowell L.R.: Vitamins in animal nutrition - Comparative aspects to human nutrition. Vitamin A and E. Academic Press, London. 1989.
49. Khan R.U.: Antioxidants and poultry semen quality. World’s Poultry Science Journal. 2011, 67.
50. McKee J.S., Harrison P.C.: Effects of supplemental ascorbic acid on the performance of broiler chickens exposed to multiple concurrent stressors. Poultry Science. 1995, 74.
51. Gopi M., Dhinesh Kumar R., Elaiyaraja G., Karthik K., Manjunatha Char H.V., Gautham K., Jaydip R., Purushothaman M.R.: Dietary Essentiality I: Coenzyme Q10 Conditionally Essential-Review. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 2015, 10.
52. Bliznakov E.G.: Immunological senescence in mice and its reversal by coenzyme Q10. Mechanism of Ageing Development. 1978, 7.
53. Folkers K., Shizukuishi S., Takemura K., Drzewoski J., Richardson P., Ellis J., Kuzell W.C.: Increase in levels of IgG in serum of patients treated with coenzyme Q10. Research Communication in Chemistry Pathology and Pharmacology. 1982, 38.
54. Gopi M.: Bioenergetics role of coenzyme Q10 supplementation on broiler performance. M.V.Sc. Thesis, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, Chennai, India. 2013.
55. Lewańska M., Olszewska D., Godela A., Myga-Nowak M., Kuberska M.: Wybrane aspekty zwalczania bakterii lekoopornych. Chemistry Enviroment Biotechnology. 2016, 19
56. Myga-Nowak M., Godela A., Głąb T., Lewańska M., Boratyński J.: Bakteriofagi w walce z infekcjami pokarmowymi wywołanymi zanieczyszczeniem żywności bakteriami z rodzaju Campylobacter. Postepy Hig Med Dosw. 2016, 70
57. Tomasz Mirski, Romuald Gryko, Michał Bartoszcze, Agata Bielawska-Drózd, Wiktor Tyszkiewicz.: Peptydy przeciwdrobnoustrojowe - nowe możliwości zwalczania infekcji u ludzi i zwierząt. Medycyna Wet. 2011, 67 (8)
58. Jolanta Janiszewska.: Naturalne peptydy przeciwdrobnoustrojowe w zastosowaniach biomedycznych. Polimery 2014, 10
59. Barbara E. Wiechuła, Jerzy P. Tustanowski, Gayane Martirosian - Peptydy Antydrobnoustrojowe. Wiadomości Lekarskie 2006 LIX, 7-8
60. Joanna Kopeć-Szlęzak.: Peptydy przeciwzakaźne neutrofili. Acta Haematologica Polonica 2009, 3
61. Anna Jung.: Nanocząstki w zastosowaniach medycznych – kierunek przyszłości? Pediatria i Medycyna Rodzinna 2014, 2
62. Krystyna Izabella Wolska, Katarzyna Markowska, Magdalena Wypij, Patrycja Golińska, Hanna Dahm.: Nanocząstki srebra, synteza i biologiczna aktywność. Kosmos 2017, 1