Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2019

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.    Charakterystyka właściwości fizycznych jaj kaczych
       L. Lewko, E. Gornowicz
8.    Co decyduje o zmianach w systemach utrzymania drobiu?, cz. I
       J. Sobczak, T. Waligóra
14. Efektywne wykorzystanie energii w chowie drobiu – zalecenia BAT 8, cz. I
       P. Marek
18. Ile tłuszczu w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. III
       A. Mirowski
21. BIOMIN przedstawił najnowszą innowacje w dziedzinie produktów fitogenicznych, Digestarom®DC
22. Ferma drobiu z betonu komórkowego
26. Znaczenie Aviadenowirusów w patologii indyków
       M. Śmiałek, M. Gesek, B. Tykałowski, J. Welenc, N. Milewska,
       A. Koncicki
30. Enterococcus cecorum - patogen drobiu i komensal
       Z. Gliński
33. Kwas askorbinowy w dawce pokarmowej drobiu
       M. Pietras, T. Barowicz
36. Nasza pasja - Twój zysk
38. Genetyczne podstawy pterofagii a dobrostan kur
       S. Wężyk, R. Gilewski
42. Wybór odpowiedniej paszy dla kur rzeźnych – sypka, kruszonka czy granulat?
       J. Kulikowska
46. Efektywność stosowania olejów roślinnych w żywieniu
       drobiu
       K. Kaszperuk
49. Co wpływa na jakość piskląt jednodniowych?
       H. G. Korytkowska
53. Problemy lekarsko-weterynaryjne u drobiu wodnego, cz. III
       W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś–Fijoł, K. Piekarska
57. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego kurcząt brojlerów, cz. III
       S. Dzik, T. Mituniewicz
60. KRD–IG określiła główne wyzwania polskiej branży drobiarskiej w 2019 roku
62. Czy historia zawróciła kołem?
       F. Brzóska
66. Ozdobne blaszkodziobe: Gęsi ras udomowionych, cz. VIII
       M. Różewicz
67. Prof. zw. dr hab. dr hc. Stanisław Wężyk – minęło już 85 lat
       E. Herbut
69. Skala inwestycji w alternatywne systemy chowu kur niosek w Polsce
K. Gawrońska