Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2019

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.    Czystość jaj spożywczych
       J. Sobczak, T. Waligóra
8.    Drób wodny – mikroflora jelitowa a probiotyki
       E. Pietrzak, A. Sławińska
12. FPD – problem producenta kurcząt rzeźnych, cz. II
       M. Michalczuk, K. M. Jędrzejewska, B. Kruzińska, A. Kalińska,
       A. Siennicka
14. Ile tłuszczu w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. II
       A. Mirowski
18. Jakość żywca dostarczanego do uboju
       K. Jankowska
22. Czy wczesne karmienie jest porządane? Czas jest wszystkim
       R. Banwell
25. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego kurcząt brojlerów, cz. II
       S. Dzik, T. Mituniewicz
28. Jakie czynniki mogą wpływać na nierównomierny wzrost kurcząt?
       H. G. Korytkowska
32. Techniczne metody zwalczania bakterii Salmonella z powierzchni skorup jaj
       P. Marek
36. Hydroksy analog metioniny (HMTBa): kluczowy czynnik efektywnej produkcji drobiu
       S. Budnik
39. Wykorzystanie odchodów ptasich
       A. Dankowiakowska
44. Wiszące wole u kury rasy zielononóżka kuropatwiana – opis przypadku
       M. Kucharski
49. Muszle morskie - produkt naturalny o szerokim „spektrum” żywieniowym
50. Najczęściej spotykane choroby kur niosek
       J. Kulikowska
55. Problemy lekarsko-weterynaryjne u drobiu wodnego, cz. II
       W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś–Fijoł, K. Piekarska
60. Badania fitogenicznych dodatków paszowych BIOMIN 2018 r.
65. Upadłość konsumencka – nowe szanse na oddłużenie
       A. Kuźma
68. Różnorodność upierzenia u ptaków domowych, cz. IV
       A. Matuszewski, M. Łukasiewicz, A. Wnuk-Gnich, Ł. Wardecki,
       P. Florczuk-Kołomyja
71. Walki kogutów w świetle historii i prawa
       F. Brzóska
74. Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
       E. Anders
75. Reasumpcja
78. Ozdobne blaszkodziobe: kaczki i gęsi ras udomowinych, cz. VII
       M. Różewicz
81. Prognozy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz na 2019 rok dla rynku hurtowego jaj
K. Gawrońska