Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2017 roku, cz. II
         K. Świetlik
8.     Rozwój zarodków indyczych zależy od czynników biologicznych i środowiskowych przed inkubacją
         E. Mróz
14.   Wpływ żywienia na układ kostny, cz. I
         A. Mirowski
18.   Na czym polega nowoczesność na fermach drobiu?
         J. Sobczak, T. Waligóra
24.   Intensywna produkcja brojlera. Nowy gracz na polskim rynku
         S. Jamka
26.   Współzależność białkowa między mikro- i makroorganizmem, cz. I
         M. Gajęcka, Ł. Zielonka, M. Gajęcki
28.   Wyciszanie działania mykotoksyn
         R. Gilewski, S. Wężyk
32.   Wpływ mikotoksyn na produkcyjność i zdrowie drobiu
         H. G. Korytkowska
37.   Najnowsze trendy i poziom dochodów w drobiarstwie krajowym i światowym
         E. Kot
42.   Zagęszczenie obsady kurcząt brojlerów
         A. Konarkowski
46.   Narzędzia do redukcji stosowania antybiotyków
         D. Petri, K. Kopeć
49.   Najnowsze metody diagnostyki chorób drobiu
         W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś-Fijoł, K. Piekarska
53.   Jajo - fakty i mity, cz. II
         M. Michalczuk, M. Batorska, B. Kruzińska, A. Kalińska,
         K. Asman, A. Siennicka
57.   Diagnostyka mykoplazmozy kur bez tajemnic
58.   Efektywne zagospodarowanie pomiotu kurzego z chowu klatkowego
         P. Marek
64.   Aktywność olejku lawendowego w zestawieniu z enrofloksacyną
         M. Adaszyńska-Skwirzyńska, S. Zych
68.   Wystawy – Zasady oceny drobiu rasowego
         – Europejski system, cz. II
         M. Łukasiewicz, A. Matuszewski, Ł. Wardecki, J. Maciocha
70.   Stan aerosanitarny budynku inwentarskiego a syndrom chorego budynku
         S. Dzik, T. Mituniewicz
73.   Konferencja Weterynaryjna WROCŁAW 2018
74.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. IV
         M. Różewicz
77.   „Filet z kością” czyli import mięsa drobiowego z Ukrainy
M. Szymyślik