Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce
         w 2017 roku, cz. I
         K. Świetlik
8.     Barwa mięsa, cz. II
         M. Biegniewska, R. Biegniewski
12.   Znaczenie kwasów organicznych w żywieniu drobiu
         A. Mirowski
16.   Wirus zapalenia wątroby typu E u ptaków
         W. Kozdruń, H. Czekaj
19.   Wpływ żywienia na kontaktowe zapalenia skóry podeszwy stóp u brojlerów
         S. Świątkiewicz, A. Arczewska-Włosek
24.   Higiena przy produkcji pasz
         M. Pieszka, T. Barowicz
28.   Nowy System Jakości Szczepień w Wylęgarniach
         P. Cruz-Dousdebes, M. Rempuszewska, J. Muranowska
32.   Zastosowanie nutrigenomiki w żywieniu drobiu
         S. Wężyk, R. Gilewski
37.   Analiza powiadomień w RASFF, cz. II
         M. Majewski, H. Turlewicz, A. Wylandowska, M. Strzelecka
40.   Nierównomierne tempo wzrostu ptaków
         K. Jankowska
44.   Gastrolity w żywieniu drobiu
         J. Brzozowska
47.   Lepiej zabezpieczać niż leczyć
         R. Olejniczak
50.   Białko owadów w żywieniu brojlerów
         F. Brzóska
56.   Spotkanie integracyjno-szkoleniowe
58.   Wykorzystanie polskich odmian łubinów w żywieniu kur nieśnych
         M. Kubiś, S. Kaczmarek
63.   Labvet - więcej niż wynik
64.   Jajo - fakty i mity, cz. I
         M. Michalczuk, M. Batorska, B. Kruzińska, A. Kalińska, K. Asman, A. Siennicka
68.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         E. Anders
69.   XXII Sympozjum Drobiarskie
72.   Wystawy – Zasady oceny drobiu rasowego – Europejski system, cz. I
         M. Łukasiewicz, A. Matuszewski, Ł. Wardecki, J. Maciocha
76.   Kilka słów o przepiórce japońskiej
         K. Mroczek, J. R. Mroczek
80.   In Memoriam Prof. dr hab. Wanda Barbara Borzemska
         I. Pijarska-Bińkowska
81.   Otwarcie nowej linii produkcyjnej w zakładzie w Płośnicy
82.   Kaczka krzyżówka – charakterystyka gatunku jako ptaka łownego, cz. II
         K. Kaszperuk, M. Różewicz, M. Bednarczyk, D. Szablicka
85.   „Big data” - przyszłość światowego drobiarstwa. Czy także polskiego?
M. Szymyślik