Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści

2.     Jajo kurze – źródło przeciwciał, cz. II

         B. Króliczewska, J. Króliczewski
6.     Barwa mięsa, cz. I
         M. Biegniewska, R. Biegniewski
10.   Stres cieplny u drobiu, cz. II
         A. Dankowiakowska
18.   Zioła - naturalne wsparcie w podniesieniu efektywności produkcji drobiarskiej
         A. Arczewska-Włosek, S. Świątkiewicz
20.   Niektóre parametry techniczne przenośników dla pasz
         T. Waligóra, J. Sobczak
24.   Podstawowe zasady immunoprofilaktyki choroby Mareka
         W. Kozdruń, H. Czekaj
28.   Wpływ mikotoksyn na produkcyjność i zdrowie drobiu
         H. G. Korytkowska
32.   Systemy pakowania mięsa drobiowego
         P. Duma-Kocan
36.   5 kroków prowadzących do kontroli pochodzenia
         A. Steć, A. Krzywiński
38.   Problemy z wentylacją w budynkach inwentarskich
         P. Marek
53.   Uwarunkowania zużycia wody przez ptaki
         E. Herbut
46.   Wpływ temperatury na rozwój zarodków kurzych, cz. II
         A. Mirowski 
50.   Rozkruszki w paszy i ich szkodliwość, cz. II
         S. Ignatowicz
53.   Żywienie piskląt - najważniejszy start
         J. Brzozowska
56.   Analiza powiadomień w RASFF, cz. I
         M. Majewski, H. Turlewicz, A. Wylandowska, M. Strzelecka
60.   Pasożytnicze choroby gołębi, cz. III
         K. Romaniuk
64.   Wakacje bez drobiu
         A. Kuźma
68.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         E. Anders
70.   Dzikie mandarynki w Polsce - jak wzbogaciliśmy się o nowy gatunek, cz. II
         Ł. Wardecki, A. Matuszewski, M. Łukasiewicz, F. Hayatli
73.   III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI Wieku – Problemy i Wyzwania”
         L. Lewko
74.   Kaczka krzyżówka – charakterystyka gatunku jako ptaka łownego, cz. I
         K. Kaszperuk, M. Różewicz, M. Bednarczyk, D. Szablicka
77.   Schematy ruchów cenowych w skupie kurcząt rzeźnych w Polsce
M. Szymyślik