Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Aktualne dane na temat epidemiologii, diagnostyki i immunoprofilaktyki TRT, cz. I
         M. Śmiałek, A. Śmiałek, J. Kowalczyk, K. Bogusławska, A. Koncicki
8.     Świeże powietrze w kurniku
         A. Wilkanowska
13.   Kukurydza w żywieniu drobiu
         J. Brzozowska
17.   Wartość pokarmowa pasz rzepakowych dla brojlerów
         F. Brzóska
22.   Ciepły i ekonomiczny w budowie – sposób na kurnik bez docieplenia
26.   Ile włókna w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. II
         A. Mirowski
30.   Wykorzystanie promieniowania podczerwonego do ogrzewania brojlerni
         P. Marek
34.   Pleśniakowiec lśniący – wektor wielu chorób w chowie kurcząt brojlerów, cz. I
         S. Dzik, T. Mituniewicz
38.   Przemysłowa analiza obrazu CSB-Vision „okiem” Państwa fabryki
         A. Steć, A. Krzywiński
40.   Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie
         M. Majewski
46.   Poziom akumulacji arsenu w surowcach drobiarskich
         K. Pietrzkiewicz, G. Maliszewski, E. Bombik
50.   Walcz z gryzoniami w kurniku, cz. I
         M. Pieszka, T. Barowicz
54.   Anatomiczne i fizjologiczne podstawy żywienia indyków
         H. G. Korytkowska
60.   Skrzynki i kosze do transportu drobiu
         K. Jankowska
64.   Kormoran - gatunek konfliktowy w Polsce
         M. Wiewióra, M. Łukasiewicz
70.   Docent dr hab. Tadeusz Grabowski – wspomnienie
72.   Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, cz. I
         P. Amrozińska-Kasiak
75.   Zakończenie Karnawału w Kołobrzegu
76.   Skorupa jaja kurzego - cenne źródło wapnia
         A. Dankowiakowska
80.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. I
         M. Różewicz
82.   Kochanie, będziemy mieć jajko! Cz. II
         M. Podbylska
84.   Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE
         E. Anders
85.   Czy i jak zmienia się produkcja na wolnym wybiegu w Europie?
K. Gawrońska