Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Wymagania w zakresie produkcji drobiu i królików oraz eksportu na rynek niemiecki, cz. II
         K. Damme
8.     Atrezja pęcherzyków w jajniku ptaków
         D. Wolak, A. Hrabia
13.   Ile włókna w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. I
         A. Mirowski
18.   L-arginina - to lepsze wyniki zootechniczne i parametry tuszki u brojlerów
         D. Siebert
20.   Brojlery mogą zjeść więcej
         A. Konarkowski
24.   Jakość jaj Leghorna i Zielononóżki kuropatwianej z chowu przydomowego, cz. II
         K. Kubacka, J. Riedel
27.   Mikroflora pasz w żywieniu drobiu
         J. Brzozowska
30.   Dzikie ptaki i metody ich oddalania od fermy drobiarskiej
         S. Ignatowicz
35.   Współczesne aspekty żywienia reprodukcyjnych kur mięsnych
         S. Wężyk, R. Gilewski
40.   Błędy w żywieniu drobiu
         M. Bednarczyk
45.   Wpływ CO2 i CO na warunki dobrostanowe drobiu
         P. Marek
49.   Stres oksydacyjny
         H. G. Korytkowska
53.   Ograniczenia w egzekucji sądowej ze składników gospodarstwa rolnego
         A. Kuźma
57.   Agro Trade z nową ofertą produktów
58.   Kochanie, będziemy mieć jajko! cz. I
         M. Podbylska
60.   Wady mięsa we współczesnym przemyśle drobiarskim
         G. Maiorano
63.   Ich atrybuty to skrzydła
         M. Łukasiewicz, A. Grabek, W. Wójcik
68.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, gęsi, łabędzie, cz. III
         M. Różewicz
70.   Wykorzystanie ptasich piór w wędkarstwie muchowym
         A. Wnuk-Gnich, K. Gnich
72.   Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE
         E. Anders
73.   „Procedura uszlachetniania czynnego” w ukraińskim przywozie do UE
K. Gawrońska