Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia
         F. Brzóska
10.   Antybiotyki i chemioterapeutyki - czy to jedyna droga do zapewnienia zdrowia drobiu rzeźnego?
         M. Majewski, L. Dziubdziela, H. Turlewicz, M. Strzelecka,
         A. Wylandowska
18.   Bakteriostatyczny wpływ drożdży piwowarskich Leiber na produkcje drobiu
         A. Sobieraj
20.   Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu soi pochodzącej z odmian non-GMO z krajowej uprawy
         M. Różewicz
26.   Odory w produkcji brojlerów, cz. I
         S. Wężyk, R. Gilewski
32.   Maksymalizacja korzyści z zastosowania fitazy
         L. Barnard
36.   Ptaszyniec - intruz w kurniku
         H. G. Korytkowska
40.   Ograniczanie emisji amoniaku, pyłów i odorów w produkcji    drobiarskiej, cz. III
         P. Marek
46.   Ograniczanie zużycia antybiotyków w nowoczesnych systemach produkcji brojlerów
         M. Karimi, A. Bzorski
48.   Środowiskowe i genetyczne uwarunkowanie wodobrzusza
         D. Wojciechowska, T. Szwaczkowski
52.   Żywienie a stan zdrowotny wątroby, cz. I
         A. Mirowski
56.   Nowoczesna produkcja jaj w systemach alternatywnych
58.   Przebieg rozwoju zarodkowego gołębia domowego
         (Columba livia), cz. IV
         R. Rosiek, M. W. Lis
62.   Synergizm działania substancji aktywnych preparatów Biotix i Defungal Plus w walce z chorobami wywołanymi
         przez grzyby
         A. Andrzejewska-Zasiadczyk
64.   Doskonalenie genetyczne populacji drobiu
         T. Szwaczkowski
66.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         E. Anders
67.   EKOPLON - Twój partner w biznesie!
68.   Ochrona danych osobowych
         A. Kuźma
75.   Polski drób jest bezkonkurencyjny
76.   Mutacja barwna upierzenia bażanta łownego a jakość jaj
         S. Nowaczewski, E. Kaczmarkiewicz
80.   25 lecie Agro-Trade Sp. z o.o.
81.   Gruźlica i gruźlica rzekoma ptaków
         M. Bednarczyk
84.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
88.   Notowania