Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.    Zasoby genetyczne drobiu w dobie globalizacji
       J. Dobrzański, T. Szwaczkowski
8.    Wymogi techniczno-sanitarne dla zakładów drobiarskich
       M. Michalski
14.  Problematyka dioksyn w kontekście bezpieczeństwa konsumentów i renomy polskich produktów drobiarskich, cz. II
       M. Różewicz
18.  Stres cieplny u drobiu - jak walczyć z nim w dzień, jak zapobiegać w nocy?
       M. Barabasz
20.  Hipertrofia włókien mięśniowych jako zmiana histopatologiczna w mięśniach szkieletowych
       M. Górska, D. Wojtysiak
24.  Substancje antyodżywcze w żywieniu drobiu, cz. II.
       A. Mirowski
28.  A gdybyś mógł ograniczyć stosowanie antybiotyków? DUTRION TABLETS
       J. Kanikuła
30.  Skracać dziób kurom, czy tego nie robić?
       R. Gilewski, S. Wężyk
34.  Jak oszczędzać energię elektryczną w kurniku? cz. I
       P. Marek
38.  Najnowszy raport dotyczący występowania mikotoksyn na terenie Polski
       T. Jenkins, A. Bzorski
40.  Kolibakterioza
       M. Bednarczyk
44.  Dobrostan ptaków determinantą decyzji zakupowych współczesnego konsumenta
       S. Łojewska, D. Witkowska
50.  II Forum Reprodukcyjne - dla lepszych wyników hodowli nioski
       K. Tomaszewska
52.  Mieszanki paszowe uzupełniające (MPU) - czy warto je stosować?
       Sebastian Nowaczewski
58.  Nowa organizacja sposobu sprzedaży opakowań na jaja na terenie wschodniej Polski
       L. Sędłak-Woźniak
60.  Analiza etiopatogenezy przypadku klinicznego zespołu martwicy główki
       kości udowej
       M. Śmiałek, A. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki
66.  BioPoint Tabs Technology - innowacyjna forma podawania witamin i ziół
       A. Juszczuk
68.  Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew - dozwolone uprawnienie czy nadużycie prawa?
       A. Kuźma
72.  Profesor Jan Jankowski - doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
       G. Zięba, T. Szwaczkowski
74.  Nowoczesna wytwórnia pasz De Heus w Iłowie
       S. Romanowska
76.  Charakterystyka wybranych wskaźników reprodukcyjnych gęsi biłgorajskich w gospodarstwie agroturystycznym, cz. II
       A. Kasprzykowska, J. Riedel, M. Michalczuk, K. Damaziak, A. Kalińska
79.  V Pomorskie Forum Drobiarskie
80.  Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
       E. Anders
81.  5 lat ModernHatch Sztuder & Wocka
82.  II Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania”
       L. Lewko
84.  Problematyka drobiarska na Światowym Kongresie Higieny Zwierząt-ISAH
       E. Herbut, J. Walczak, W. Krawczyk
87.  III Międzynarodowa Konferencja Techniczna PROHEALTH
89.    Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz