Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści

 2.     Cenne składniki żółtka jaja

         B. Króliczewska
8.     Gęś biłgorajska w gospodarstwie agroturystycznym cz. I
         A. Kasprzykowska, J. Riedel, M. Michalczuk, K. Damaziak,
         A. Kalińska
10.   Gęsina w kuchni polskiej
         J. R. Mroczek
14.   Żywienie niosek
         J. Brzozowska
16.   Systemy zadawania paszy w chowie ściółkowym
         P. Marek
22.   Rola naturalnych salicylanów w okresie stresu cieplnego
         A. Juszczuk
24.   Systemy chowu drobiu a zanieczyszczenia mikrobiologiczne
         H. G. Korytkowska
30.   Substancje antyodżywcze w żywieniu drobiu, cz. I
         A. Mirowski
34.   Transport drobiu
         J. Sobczak, T. Waligóra
38.   Sprawdzony materiał na ściany kurnika
42.   Kandydoza drobiu
         M. Bednarczyk
46.   Żywność wygodna a mięso drobiowe
         M. Biegniewska
50.   Właściwości odżywcze jaja kurzego
         M. Wiechetek
56.   Protektotypy IBV - znaczenie, ogólne założenia strategii oraz immunologiczne podstawy skuteczności
         M. Śmiałek, J. Kowalczyk, B. Tykałowski, A. Śmiałek,
         A. Koncicki
63.   Jak kokcydiostatyki wspierają zrównoważoną produkcję drobiarską?
66.   Zwykła kura i jej niezwykła natura
         K. Jankowska
70.   Efektywność preparatu probiotycznego Lavipan green
         w żywieniu drobiu
         K. Lipiński
74.   Problematyka dioksyn w kontekście bezpieczeństwa konsumentów i renomy polskich produktów drobiarskich, cz. I
         M. Różewicz
77.   Aktywacja układu immunologicznego i jej koszty wpływające na biznes
78.   Odpowiedzialność zawodowa lekarza weterynarii
         P. Amrozińska-Kasiak
81.   II Kujawskie Spotkanie Przemysłu Paszowego
82.   Bażant obrożny (Phasianus colchicus) - hodowla wolierowa, cz. II
         K. Jakubowska, M. Różewicz
85.   Z kraju i ze świata
86.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         E. Anders
89.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz