Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Hodowla i możliwe kierunki użytkowania perlic - rzeźny, nieśny oraz jako ptaki ozdobne, cz. I
         K. Kaszperuk, M. Różewicz
6.     Cholina w żywieniu drobiu
         A. Mirowski
10.   Jaja kurze jako nośnik chorobotwórczych mikroorganizmów
         P. Marek
16.   Wybrane aspekty związane z immunosupresją u drobiu
         H. Czekaj, W. Kozdruń, N. Styś-Fijoł
19.   Nutriad podsumowuje badania zawartości mykotoksyn w polskiej pszenicy i pszenżycie - 2016 Mycotoxin Survey
         R. Borutova
22.   Immunostymulujące właściwości β-glukanu
         A. Dunisławska, M. Radomska, M. Siwek
26.   Metody doskonalenia surowców paszowych poprzez
         zastosowanie zabiegów uszlachetniających, cz. I
         M. Różewicz, S. Laskowski
31.   Dodatki paszowe o działaniu immunomodulacyjnym
         J. Brzozowska
34.   Probiotyki a prawidłowe funkcjonowanie przewodu
         pokarmowego
         M. Jankowski
36.   Uwaga na ektopasożyty drobiu
         H. G. Korytkowska
41.   Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków - podtyp H5N8 w Polsce
         M. Majewski, P. Racewicz, W. Silna
46.   Antybiotykowe stymulatory wzrostu w produkcji drobiarskiej
         A. Dankowiakowska, J. Bogucka
51.   Wpływ systemu chowu na dobrostan, zdrowie i zachowanie
         się kur nieśnych w czasie odchowu i produkcji
         S. Wężyk, R. Gilewski
56.   Kurkuma - jej zastosowanie i właściwości, cz. II
         K. Mucha, M. Łukasiewicz
60.   Drobiarstwo łączy pokolenia
62.   Nowe przepisy w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 roku
         P. Amrozińska-Kasiak
66.   Czy Polsce jest potrzebny Krajowy Plan Ochrony Antybiotyków w Weterynarii?
         A. Zalewski
68.   Wtrętowe zapalenie wątroby
         M. Bednarczyk
72.   Zimowe dokarmianie kuraków polnych
         A. Wnuk-Gnich, M. Łukasiewicz, A. Matuszewski
75.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         E. Anders
76.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
80.   Reasumpcja