Bieżący numer

Ukraiński MHP w I kwartale br. znacznie zwiększył eksport drobiu

Największy na Ukrainie producent drobiu – holding MHP (Mironiwskij Chliboprodukt) sprzedał w pierwszym kwartale br. 123,9 tys. ton mięsa drobiu – o 15% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Średnia cena jednostkowa sprzedaży wzrosła o 15% do 31,52 UAH/kg. Ceny drobiu na rynku ukraińskim poszybowały w tym czasie w górę o 12%. Średnia wartość jednostkowa eksportu zwiększyła się o 11% dzięki zmianie strategii wywozu, głównie struktury towarowej i reorientacji na bardziej zyskowne rynku zbytu. Wolumen eksportu wzrósł w pierwszym kwartale br. o 60% do 49,2 tys. ton, a sprzedaż na rynek krajowy zmalała o 2% do 74,8 tys. ton. Eksport stanowił w tym czasie ok. 40% całkowitej sprzedaży MHP. Zwiększyły się głównie wysyłki na Bliski Wschód, które stanowiły prawie jedną czwartą całkowitego wywozu. Wyższa była także sprzedaż do UE (21% eksportu) i do Afryki Północnej (14%). Produkcja drobiu przez MHP w pierwszym kwartale br. zmniejszyła się o 1% do 141,9 tys. ton z uwagi na wyższą produkcję mniejszych tuszek brojlerów na eksport. MHP planuje w tym roku otwarcie drugiego zakładu przetwórczego w UE, prawdopodobnie na Słowacji. Pierwszy zakład drobiarski MHP w krajach UE został uruchomiony w Holandii, a jego moce przerobowe wynoszą 1,5 tys. ton rocznie.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. ThePoultrySite z dn. 20.04.17