Bieżący numer

W UE wzrósł eksport drobiu w styczniu br., pomimo ptasiej grypy

Według danych Komisji Europejskiej, w styczniu br. UE wyeksportowała do krajów trzecich ok. 112 tys. ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – o 4,7% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso i przetwory kurcząt (88% eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 4% do ok. 98 tys. ton. Zwiększył się również wywóz mięsa i przetworów z indyków (+18% do ok. 10 tys. ton) oraz podrobów i tłuszczu drobiowego (+20% do 2,5 tys. ton). Niższa była natomiast sprzedaż żywego drobiu (-22% do 674 ton), mięsa kaczek (-54% do 216 ton) oraz gęsiny (-57% do 66 ton). Głównymi eksporterami drobiu poza ugrupowanie były Holandia, Polska, Francja i Belgia. Udział Polski w unijnym wywozie wyniósł 19%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 43%. Polska tym samym po raz pierwszy wyprzedziła Francję w wywozie mięsa drobiu do krajów trzecich. Wysyłki z Holandii, Francji, Niemiec, Węgier i Danii zmalały z uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Największymi odbiorcami drobiu z UE w ubiegłym roku były Hongkong, Arabia Saudyjska, Ghana, Benin i RPA. Wzrosły głównie dostawy do Hongkongu, głównie mrożonych elementów kurcząt. Hongkong stosował bowiem zasadę regionalizacji i wprowadzał zakazy importu jedynie z regionów UE dotkniętych ptasią grypą. Chiny wprowadziły restrykcje importowe wobec całych obszarów państw członkowskich, w których pojawił się wirus. O spadku wywozu do RPA zadecydowało wprowadzenie przez tamtejsze władze środków ochronnych w imporcie unijnego drobiu, czyli ceł importowych w wysokości 13,9% na mrożone elementy kurcząt z kością. Cło będzie obowiązywało do 3 lipca 2017 r. Zastosowanie tych restrykcji może znacznie obniżyć unijny eksport na rynek południowoafrykański na korzyść dostawców z USA, którzy zaczęli w ubiegłym roku wykorzystywać nowy kontyngent importowy na 65 tys. ton elementów kurcząt z kością. Spadł również unijny eksport drobiu do Arabii Saudyjskiej, co jest spowodowane konkurencją brazylijskich produktów na tym rynku oraz stagnacją popytu. Kraje Bliskiego Wschodu są głównymi odbiorcami francuskich mrożonych tuszek brojlerów. Na początku tego roku zwiększył się unijny wywóz drobiu do krajów afrykańskich – Ghany i Beninu. Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w styczniu br. wyniósł 73,2 tys. ton i był o 3% niższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (56% całkowitego przywozu), przy wzroście wysyłek o 3% w skali roku do 41 tys. ton. Zakupy w Tajlandii, u drugiego eksportera drobiu na rynek unijny, spadły o 12% do 25 tys. ton. Zwiększyły się dostawy drobiu z Chile (+27% do 2,6 tys. ton), Chin (+7% do 2,2 tys. ton), a zmalały z Argentyny (-21% do 627 ton) i Ukrainy (-84% do 193 ton). Spadek dostaw z tego kraju wynikał z wprowadzenia przez UE w grudniu 2016 r. tymczasowego zakaz importu ukraińskiego drobiu w związku z przypadkiem ptasiej grypy w obwodzie chersońskim. Na początku lutego br. Komisja Europejska stwierdziła, że do wyeliminowania ryzyka związanego z importem drobiu i produktów drobiowych z Ukrainy wystarczy, by ograniczenia dotyczyły tylko obszaru dotkniętego ptasią grypą. Jednocześnie Ukraina zobowiązała się do uznawania środków regionalizacji stosowanych w związku z ptasia grypą na terytorium UE. Podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą w 2014 r. przyczyniło się do wzrostu eksportu ukraińskiego mięsa kurcząt na rynek unijny w ramach kontyngentu bezcłowego. Ukraina stała się w ubiegłym roku trzecim dostawcą mięsa kurcząt do UE. Ukraińskie mięso jest konkurencyjne cenowo ze względu na niskie koszty pasz i pracy.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej