Bieżący numer

Prognozy spadku zbiorów soi w USA w sezonie 2017/18, ale podaż wzrośnie

Wczesne prognozy zasiewów soi w USA pod letnie zbiory mogą znaleźć się na poziomie 35,7 mln ha, co oznacza niewielki wzrost z 35,2 mln ha rok wcześniej. Taki poziom może przynieść 2,3% spadek produkcji soi do 114,5 mln ton, jednak dzięki wysokim zapasom podaż w kolejnym sezonie 2017/18 powinna się zwiększyć o 2,1% do rekordowego poziomu 125,8 mln ton. Dzięki większej podaży eksport soi z USA na światowe rynki będzie możliwy na zbliżonym poziomie 56 mln ton (- 0,9%). Przerób soi w USA również powinien być zbliżony, bowiem zapowiada się 0,4% wzrost do poziomu 52,8 mln ton. Zapasy końcowe soi trzeci rok z rzędu mogą być rekordowe i pod koniec sezonu 2017/8 osiągnąć bardzo wysoki poziom 13,5 mln ton (najwyższy poziom od sezonu 2006/07), co oznacza nadprodukcję 2,9 mln ton soi. W ten sposób współczynnik zapasy/zużycie powinien wzrosnąć aż o 28% do 12%.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World