Bieżący numer

Nowe przepisy ws. ptasiej grypy

W dn. 5 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przepis wszedł w życie w dn. 6 kwietnia 2017 r. Tym samym straciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20 grudnia 2016 r. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem przepisy zostały złagodzone. Nie obowiązuje już zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów żywego drobiu oraz sprzedaży drobiu na targowiskach. Zniesiono również nakaz odosobnienia drobiu, w szczególności w zamkniętych pomieszczeniach. Pozostał w mocy nakaz utrzymywania drobiu ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem. W dn. 13 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dn. 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich. Od czasu wprowadzenia zmian w decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 decyzją wykonawczą (UE) 2017/554 sytuacja epidemiologiczna w UE w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków poprawiła się. W nowej decyzji dostosowano środki ochronne ustanowione decyzją wykonawczą (UE) 2017/247, aby odpowiednio odnosiły się do poziomu ryzyka związanego z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz nie obciążały podmiotów gospodarczych w sposób nieproporcjonalny do ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się tej choroby. Zmiany dotyczą m.in. zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta drobiu z państw członkowskich. Wprowadzono także aktualizację obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w UE w związku z wystąpieniem dalszych ognisk ptasiej grypy w Bułgarii, Francji, Grecji, Niemczech, Republice Czeskiej i Rumunii.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dz. U. RP z dn. 05.04.17, poz. 722, Dz. U. UE z dn. 13.04.17 (L 101/80)