Bieżący numer

UE znosi tymczasowy zakaz importu mięsa drobiu z Ukrainy

Unia Europejska zniosła tymczasowy zakaz importu ukraińskiego drobiu, wprowadzony w grudniu 2016 r. w związku z przypadkiem ptasiej grypy w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Tamtejsze służby weterynaryjne przekazały do Komisji Europejskiej informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach podjętych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Na podstawie analizy tych informacji oraz gwarancji przedstawionych przez Ukrainę Komisja stwierdziła, że do wyeliminowania ryzyka związanego z importem drobiu i produktów drobiowych z Ukrainy wystarczy, by ograniczenia dotyczyły tylko obszaru dotkniętego ptasią grypą. W dn. 4 lutego br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 2017/193 zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia WE nr 798/2008 w zakresie wpisów dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie niektórych towarów do Unii w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jednocześnie Ukraina zobowiązała się do uznawania środków regionalizacji stosowanych w związku z ptasia grypą na terytorium UE. Znaczenie rynku UE dla ukraińskiego eksportu drobiu i jaj sukcesywnie rośnie. Ukraina korzysta z bezcłowych kontyngentów na dostawy do UE m.in. 36 tys. ton mięsa i podrobów z drobiu. Od stycznia do listopada 2016 r. na rynek unijny sprowadzono 37,3 tys. ton mięsa drobiu i produktów drobiowych z Ukrainy (w tym ok. 35 tys. ton mięsa kurcząt), prawie o jedną trzecią więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Ukraina jest również ważnym rynkiem zbytu dla unijnego drobiu. W omawianym okresie wyekspediowano na ten rynek 79,4 tys. ton produktów drobiowych z UE, prawie o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. W wywozie przeważało mięso kurcząt (68 tys. ton), głównie mrożone elementy bez kości.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. DZ.U. UE z dn. 04.02.17, Agra Facts nr 09-17