Bieżący numer

Nie będzie zmian wymogów dla jaj z systemu wolnowybiegowego

Komisarz ds. Rolnictwa – Phil Hogan potwierdził w tym tygodniu, że Komisja Europejska nie będzie łagodzić przepisów dotyczących oznakowania jaj w systemie wolnowybiegowym. Podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE w dn. 23 stycznia br. delegacja Holandii wystąpiła do Komisji z wnioskiem o tymczasowe odstępstwo od rozporządzenia nr 589/2008 i przedłużenie 12 tygodniowego okresu utrzymywania kur z systemu wolnowybiegowego w pomieszczeniach oraz zachowanie prawa do oznakowania tych jaj jako wolnowybiegowe. Wniosek był podyktowany kryzysem w unijnym sektorze jaj na skutek ognisk ptasiej grypy. Kilka państw członkowskich UE poparło wniosek Holandii. Komisarz ds. Rolnictwa – Phil Hogan jest jednak zdania, że unijni konsumenci, którzy płacą wyższą cenę za jaja z systemu wolnowybiegowego, muszą również być chronieni. Należy zatem zachować równowagę między pomocą producentom jaj, a interesem konsumentów. Komisarz zachęca państwa członkowskie dotknięte ptasią grypą do korzystania z nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 1308/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. o wspólnej organizacji rynku produktów rolnych. Komisja Europejska może przyjmować te środki na wniosek państw członkowskich w związku z chorobami zwierząt. Wsparcie otrzymuje rynek dotknięty trudnościami i ograniczeniami w handlu wewnątrz UE i z krajami trzecimi, wynikającymi ze stosowania środków sanitarnych i weterynaryjnych służących zwalczaniu chorób zwierząt oraz wyłącznie w zakresie i przedziale czasowym niezbędnym do wsparcia odnośnego rynku. UE zapewnia częściowe finansowanie środków nadzwyczajnych w wysokości 50% wydatków poniesionych przez państwo członkowskie.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Facts nr 11-17, KE