Bieżący numer

W UE spadek eksportu jaj i przetworów w okresie I-XI 2016 r.

Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2016 r. unijny wywóz jaj i przetworów jajecznych (w ekwiwalencie jaj, bez jaj wylęgowych) do krajów trzecich obniżył się w skali roku o 9% do ok. 228 tys. ton. Wysyłki jaj spożywczych spadły o 15% do 98 tys. ton, a albuminy jaj o 6% do 75 tys. ton. Wywóz jaj bez skorupek i żółtek jaj wzrósł o 3% do 33 tys. ton. Dodatnie saldo UE w handlu zagranicznym jajami i przetworami jajecznymi obniżyło się w skali roku o 8,6% do 213 tys. ton. Głównymi dostawcami jaj i przetworów poza UE były Holandia, Włochy, Francja i Hiszpania. Wysyłki z Polski wzrosły o 39% do 7,8 tys. ton. Największym rynkiem zbytu dla unijnych produktów z sektora jaj była Japonia, gdzie wysyłano głównie suszoną albuminę jaj, w ciągu roku dostawy z UE zmalały jednak o 39% do 41 tys. ton. Na drugie miejsce wśród odbiorców spadła Szwajcaria, która importowała z UE głównie jaja spożywcze. Dostawy na rynek szwajcarski obniżyły się o 1% do 37 tys. ton. Więcej jaj i produktów jajecznych sprowadziły z UE m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Rosja, Oman, Turcja, Ukraina i Norwegia. Z Polski jaja i przetwory wysyłano głównie na Białoruś i do Szwajcarii. Od stycznia do listopada 2016 r. unijny import sektora jaj był o 15% niższy niż przed rokiem i wyniósł 15,4 tys. ton (w ekwiwalencie jaj, bez jaj wylęgowych). W strukturze towarowej wolumenu przywozu dominowały przetwory jajeczne. Największymi dostawcami do UE były Ukraina, USA i Argentyna.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej